Neurologinen kuntoutus

Hämeenlinnan fysioterapia

Palokunnankatu 17, 13100 Hämeenlinna

PUHETERAPIA

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka kuuluu perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluihin. Puheterapeutti on laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Työnkuvaan kuuluvat esimerkiksi kielen, puheen, kommunikaation ja äänen häiriöt, kuulovammat, änkytys, kontakti- ja vuorovaikutusongelmat, nielemiseen ja syömiseen liittyvät ongelmat sekä puhetta tukevien ja korvaavien menetelmien suunnittelu ja käytön ohjaus.

Puheterapia sisältää kuntoutuksen suunnittelun ja toteutuksen, yksilöterapian sekä asiakkaan, omaisten ja lähiympäristön ohjauksen. Lisätietoja puheterapiasta ja puheterapeutille hakeutumisesta saat terveyskeskuksesta, erikoissairaanhoidosta ja Kelasta.

LINKIT : www.puheterapeuttiliitto.fi, www.kela.fi

Yrittäjinä tiloissamme toimivat puheterapeutit:

Anna Majuri ->